Opknapbeurt verharding voor winkels Molecatenlaan?

Het is ongetwijfeld velen een doorn in het oog: de kwaliteit van de verharding voor de winkels langs de Molecatenlaan, Van C1000 tot kapsalon Edward. Een te smal en te schuin liggend trottoir, resten van stenen bloembakken (struikelelementen), plakken somber asfalt, armetierige begroening….enz.

Weinig uitnodigend in ieder geval, naar de mening van de dorpsraad. Het opknappen van dit stuk straat werd zelfs geopperd als een van de burgerparticipatie projecten (SEV).

Nog niet zo lang geleden was er hoop dat dit stuk straat kon worden opgeknapt , als vervolg op de aanpak van de Ugchelseweg in het winkelcentrum, tegelijk met vernieuwing van de winkels. Maar de tijden zijn veranderd, de verwachtingen moeten worden bijgesteld. Valt er op korte termijn iets te doen?

Op 9 oktober kwamen op initiatief van de dorpsraad ondernemers en pandeigenaren bij elkaar om te onderzoeken welke ideeen er leven en wat aan plannen financieel haalbaar is. Want (veel) geld valt er bij de gemeente op dit moment niet te halen. Maar het winkelbelang is groot!

En met enige creativiteit en enthousiasme…… Hoe dan ook, het was een goede bijeenkomst en vervolgafspraken konden worden gemaakt. Een bemoedigende start! Op basis van de gedane suggesties is er  een eerste schets voor de herinrichting en aanpassingen van de huidige verharding gemaakt en wordt er nu gerekend en getekend. Samen een plan maken … een boeiend proces.

Geef een reactie

*

negentien + zestien =