Geslaagde avond Ugchelen doet het! Samen! 14 febr 2012

Ongeveer 70 inwoners van Ugchelen vertegenwoordigden het “wij-gevoel” op 14 februari in Ugchelens Belang.
Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep in de “bewonersbrief” die wij als dorpsraad huis-aan-huis hadden verspreid, met de vraag:  hoe houden we Ugchelen mooi, veilig en schoon en wat kun en wil je daar zelf aan bijdragen?
De achterliggende gedachte van de dorpsraad was en is:
als burgerparticipatie in Ugchelen niet lukt, dan lukt het nergens in Apeldoorn. Gemeentebestuur, geef ons daarom de ruimte dat mogelijk te maken; daar heb je als gemeente groot belang bij!
Inderdaad, de dorpsraad heeft een grote broek aangetrokken.
Of je nu teleurgesteld of enthousiast bent over zo’n opkomst, belangrijker was en is dat een grote groep inwoners van Ugchelen bereid is om actief mee te werken:
immers, de openbare ruimte is van ons allemaal en ik heb er belang bij dat Ugchelen er goed uit ziet daarom wil ik ook zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor die openbare ruimte hebben!
Dat signaal werd door de aanwezigen enthousiast af gegeven en in wisselende samenstelling kwamen groepsgewijs diverse Ugchelse belangen ter sprake.
Het resultaat van de gesprekken was het volgende.
Acties zullen op korte termijn in gang worden gezet betreffende het schoonmaken van (delen van ) beken en sprengen, opruimen van zwerfvuil, het onderhoud van grindbermen en aanleg en beheer van de “oude heemtuin” in ’t bijzonder en groenvoorzieningen in het algemeen.
Bewoners zelf nemen hiertoe het initiatief, ondersteund door de dorpsraad en gemeente (materieel en deskundigheid)
Het getoonde enthousiasme op deze avond gaf de dorpsraad een goed gevoel: in Ugchelen bestaat de bereidheid om het samen te doen; ik zet mij in voor het algemeen belang.
Het experiment krijgt hiermee, dankzij de aanwezigen, een vervolg.

Geef een reactie

*

twee + 2 =