Vrijwilligersavond Noaberschap 14 november 2016

noaberschap-logo-770x400

Na een langzame start is het project Noaberschap, in 2014 vanuit de Dorpsraad Ugchelen geïnitieerd door Wineke Blom en Peter Mooij, in een volgende fase beland. Inmiddels zijn er 70 vrijwilligers die aan burenhulp doen en stijgt het aantal mensen dat hulp wil ontvangen. Duidelijk is wel geworden dat  daar constant over gecommuniceerd moet worden, zoals recent met de actie bij de supermarkten. Op deze vrijwilligersavond, bezocht door 35 burenhelpers, werd Floortje van der Heijden, BuurtVerTegenwoordiger in Ugchelen,  verwelkomd. Naast Wineke neemt zij de organisatie en matching van vraag en aanbod voor haar rekening. In het kader van samenwerking met andere partijen in het sociale domein vertelden Simone Rietvelt (Ouderenadviseur/ Cliëntondersteuner Ugchelen) en Inge van Dalen (Sociaal Cultureel Werker WMO), beiden van Stimenz, over hun werkzaamheden. Goed om te weten wat zij allemaal ondernemen en tegenkomen! Als Noaberschap-vrijwilligers kunnen we daar dan op aansluiten. De avond werd afgesloten met een discussie over Noaberschap, wat zijn de grenzen en waar zien we nieuwe mogelijkheden.

Peter Mooij, Noaberschap-vrijwilliger

Voor vragen over Noaberschap kunt u terecht bij:

Wineke Blom – Jager                           wineke.jager@gmail.com     06 41816541

Floortje van der Heijden -Tresling   floortje@tresling.nl               06 41808328