Noaberschap…het lukt!

Hartverwarmend! Dat is de eerste reactie die bij ons opkomt als we kijken naar de lange lijst met vrijwilligers. Dorpsbewoners die hebben gereageerd op het project Noaberschap. Dorpsbewoners die belangeloos iets willen doen voor een ander. Geweldig.

Ongeveer een jaar geleden kreeg het idee van Noaberschap een wat concretere vorm. De eerste flyers werden uitgedeeld. Inmiddels zijn alle adressen in ons dorp voorzien.

Al snel meldden zich de eerste belangstellenden. Men gaf aan graag iets te willen betekenen voor een ander. Aanvankelijk bleven de hulpvragen wat achter, maar zo langzamerhand stappen meer mensen over de (vaak voor hen) hoge drempel. Het blijkt voor velen erg lastig om aan te geven dat er hulp nodig is of dat het fijn zou zijn als er iemand op bezoek komt. Maar als eenmaal die drempel genomen is en er een vrijwilliger komt helpen, dan is de dankbaarheid vaak groot.

Wat vind ik het fijn dat jullie dit voor me regelen”, is een veel gehoorde reactie.

Die hulp varieert van de tuin weer een beetje netjes maken, vervoer, voorlezen, een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, boodschappen doen tot kleine klusjes in en om huis.

Woensdag 20 januari vond de derde bijeenkomst voor vrijwilligers plaats. Met ongeveer 25 mensen werd het een waardevolle avond. Ervaringen werden gedeeld en aandachtspunten werden aan de orde gesteld, zoals omgaan met privacygevoelige gegevens. Verder zijn we bezig met het verder onder de aandacht brengen van dit project. Het kan niet anders dan dat er nog meer mensen zijn voor wie een beetje hulp van buitenaf heel fijn zou zijn.

In de Volkskrant van 30 januari stond een artikel over wat het met je doet als je een ander helpt. Het blijkt dat je er gezonder, minder stressvol en gelukkiger van wordt.

Noaberschap is dus een win-winsituatie!