Noaberschap in een modern jasje

Het begrip Noaberschap bestaat al lang, heel lang. Vroeger was het vanzelfsprekend, bijna verplichtend, dat buren, de noabers, elkaar hielpen bij ziekte, geboorte, rouw en trouw.
Hierbij ging het vaak om een intensieve vorm van hulp. Deed je daar niet aan mee, dan hoorde je niet echt bij de gemeenschap.
In de loop der jaren is dat veranderd.
De maatschappij individualiseerde, men zorgde meer voor zichzelf en waar dat niet kon, kon men terugvallen op hulp van de overheid.
Voor een ieder zal het inmiddels wel duidelijk geworden zijn dat de overheid niet overal meer voor kan zorgen, het is onbetaalbaar geworden.
De overheid trekt zich steeds meer en in een hoog tempo terug van de directe zorg. Gemeenten gaan de zorg overnemen en krijgen daar minder geld voor. Een voorbeeld is dat een deel van de verzorgingshuizen wordt gesloten, wat inhoudt dat ouderen langer op zichzelf moeten/kunnen blijven wonen. Wanneer de kinderen dichtbij wonen en/of buren af en toe willen bijspringen hoeft dat op zich geen probleem te zijn. Maar niet iedereen beschikt over een behulpzaam netwerk.

Als reactie op deze ontwikkelingen heeft de Dorpsraad gemeend dat het belangrijk is meer zicht te krijgen op de hulpvragen, die leven onder de bewoners van Ugchelen.
De Buurtcoöperatie Zuid was hier in Zuid al langer mee bezig. De organisatie, die daartoe in het leven is geroepen, is door de gemeente gehonoreerd met een subsidie voor Apeldoorn Zuid-West. Ugchelen kan daarom meedoen in de vorm van toekenning van een buurtassistente, speciaal voor ons dorp. De buurtassistente heeft het afgelopen jaar een gedegen opleiding gehad. Zij (her)kent de mogelijke problemen en kan professioneel advies geven en zonodig bemiddelen bij de contacten met andere organisaties. De buurtassistente neemt contact met u op als u daar behoefte aan heeft. Het gaat daarbij om de (iets) grotere hulpvragen.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van kleinere hulpvragen of hulpaanbod. Daarbij valt te denken aan vervoer naar een dokter/ziekenhuis, omdat de betreffende inwoner zelf niet over vervoer beschikt en het openbaar vervoer geen optie is.
Ook zijn er wellicht bewoners die anderen kunnen bijstaan bij het invullen van officiële formulieren. Wat voor de één een moeilijk te nemen hobbel is, is voor een ander waarschijnlijk een kleinigheid.
Wanneer bij een echtpaar de ene partner mantelzorger is voor de andere partner zou het fijn zijn wanneer er iemand af en toe een paar uurtjes kan ‘oppassen’, zodat de mantelzorger even ontlast wordt en een paar uurtjes voor zichzelf heeft.
Verder kan gedacht worden aan eenvoudig snoeiwerk in het voor- en najaar, hulp bij het omgaan met een computer, vervoer naar een soos of simpel een kopje koffie drinken bij bewoners die behoefte hebben aan wat meer aanspraak.
Zo zijn er vele voorbeelden te bedenken om iets voor een ander te kunnen betekenen.
Schroom niet de hulpvraag te stellen, maar aarzel ook niet hulp aan te bieden in welke vorm dan ook.

Wanneer u het leuk vindt om een coördinerende rol op u te nemen, zou dat ook geweldig zijn. Het gaat dan niet zozeer om directe hulp aan de ander, maar meer om zaken te regelen.
Een voorbeeld hiervan is om een boodschappendienst op te zetten, mocht daar behoefte aan zijn.
Het gaat dan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: bewoners die niet bij machte zijn, al dan niet tijdelijk, zelfstandig boodschappen te doen en bewoners die graag een ander daarmee zouden willen helpen.

Om zicht te krijgen op welke hulpvragen er zijn en wat Ugchelenaren aan hulp te bieden hebben, heeft De Dorpsraad een brochure gemaakt. Deze wordt u in de loop van dit kalenderjaar overhandigd of in uw brievenbus gedaan, wanneer u niet thuis mocht zijn. Dit zal in fasen plaatsvinden. We starten in de tweede helft van februari met ongeveer 400 adressen in de Batenburg, de Dr. Piekemalaan en een deel van de wijk De Bouwhof .
In de brochure staat beknopt beschreven waar het om gaat.
Daar zit ook een antwoordstrook bij waar u het volgende kunt aangeven:
1. Vraag om een gesprek om een hulpvraag te bespreken
2. Een kleinere hulpvraag of hulpaanbod bekend te maken
3. Het willen helpen bij het invullen van de Noaberschap.

Mail, stuur of breng uw ingevulde antwoordstrook naar één van de volgende adressen:
Brievenbus hal UB, Balie Albert Hein, Bouwhofweg 47, Bogaardslaan 29, De Cloese 210,
Hulkestein 5, Karhulstraat 2-B, Kruisvoorde 23, Marten Orgeslaan 30,Middachten 4,
Onstein 7, Steenbeek 43, Vanenburg 10.

Of opsturen naar:

Dorpsraad Ugchelen
Postbus 3138
7339 ZG Ugchelen
www.dorpsraadugchelen.nl

Email: info@dorpsraadugchelen.nl

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ook bellen met Wineke Blom tel. 055 5418635 of 06 41816541.

De Dorpsraad hoopt van harte dat we elkaar in Ugchelen kunnen helpen en dat ‘Noaberschap in een modern jasje’ een succes wordt.

Ugchelen doet het! Samen!

Geef een reactie

*

14 − zeven =