Informatiemarkt “Ugchelen in ontwikkeling” overweldigend succes 

Op 28 mei vond in de grote zaal van Ugchelens Belang de informatiemarkt “Ugchelen in ontwikkeling” plaats. Op deze avond konden de laatste plannen rondom de herinrichting van wegen, de geplande woningbouw op de Steenbeek- en de Texoclean-locatie en de grootschalige sanering van gas- en waterleidingen in grote delen van ons dorp worden bekeken. Bij de 8 standjes stonden medewerkers van de Gemeente Apeldoorn, vertegenwoordigers van de projectonwikkelaar en uitvoerders om hun project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Vragen en opmerkingen konden op een suggestieformulier worden achtergelaten. De avond is door de Gemeente in samenwerking met de Dorpsraad georganiseerd. Omdat we het laagdrempelig wilden houden is gekozen voor een inloopavond zonder aanmelding vooraf. En dat maakt het altijd spannend op hoeveel bezoekers je kan rekenen, maar “Ugchelen” wist ons weer eens te verrassen, want met een opkomst van zo`n 320 bezoekers mogen we toch zeker van een overweldigend succes spreken, echt fantastisch! 

Een belangrijke boodschap vanuit de Gemeente was vooral de bevestiging dat alle afdelingen goed samenwerken voor wat betreft de planning. Om een verkeersinfarct in Ugchelen te voorkomen en om ook zoveel mogelijk grootschalige evenementen waarvoor wegafsluitingen noodzakelijk zijn door te kunnen laten gaan is uitdrukkelijk gekozen voor een opeenvolgende uitvoering van de wegenbouwprojecten. Na de herinrichting van het centrum komt nog deze zomer de Klingelbeek aan de beurt. Deze weg moet klaar zijn voordat het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Als de nutsbedrijven hun leidingwerkzaamheden aan de G.P. Duuringlaan en de Ugchelseweg rondom de Kei in de herfst van dit jaar kunnen uitvoeren zal ook de reconstructie van de G.P. Duuringlaan van start kunnen gaan. Als het leidingwerk niet meer dit jaar uitgevoerd kan worden verschuift ook de start van de wegwerkzaamheden naar volgend jaar. Het is niet wenselijk om eerst de weg te doen en deze kort daarna weer open te breken voor leidingwerk. 

Een project dat nog niet veel aandacht heeft gekregen qua publiciteit is het vervangen van gas- en waterleidingen in grote delen van Ugchelen. Het leidingnet is op veel plekken sterk verouderd en storingsgevoelig. De vervanging is al in een aantal straten gedaan en wordt gefaseerd uitgevoerd. De komende tijd komt onder andere een deel van de Steinen en de Burgen aan de beurt. Bewoners worden door de uitvoerder geïnformeerd als hun straat aan de beurt komt. 

Er moet nog veel werk worden gedaan, en dat zal onvermijdelijk voor overlast zorgen. Maar als straks alles uitgevoerd is staat ons dorp er weer een stuk beter voor met alle mooie wegen en nieuwe woningen en zal de overlast ook weer snel vergeten zijn.