Terugblik ALV 25 April 2023

Ondanks dat er minder leden aanwezig waren dan vorig jaar (40) namelijk 31 kijken we terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpsraad. Ik maak  meteen van de gelegenheid gebruik om diegene die er waren hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid, wij waarderen dit zeer. Voor volgend jaar gaan we kijken of we het aantal aanwezigen weer  kunnen laten groeien. Immers samen maken we ons dorp Ugchelen!

Kascontrole

Naast de formele punten gaven alle bestuursleden een terugblik op vorig jaar, we hebben uitvoerig stilgestaan bij de financiën en heeft de kascontrole decharge verleend over 2022 aan het penningmeester en het bestuur.

Afscheid Ron Brummelkamp, nieuw bestuurslid toegetreden

Verder stonden we stil bij het afscheid van Ron Brummelkamp. Ron heeft 7 jaar deelgenomen aan de Dorpsraad en met een ludiek gedicht en een leuke attentie hebben we afscheid genomen van Ron en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. Ron gaat het stokje overdragen aan Annemiek Hermans, die zich net als Ron gaat inzetten voor het thema duurzaamheid, groen & water (samen met de commissie Water). Op 24 mei a.s. komen ze samen met de leden van de commissies om de officiële overdracht te doen. Als Dorpsraad zijn we heel erg blij dat Annemiek het stokje van Ron wil overnemen en waarmee continuïteit op het thema Duurzaamheid, Groen & Water binnen de Dorpsraad is gewaarborgd. Wilt u meer weten over Annemiek? Verderop op deze pagina stelt Annemiek zich graag aan jullie voor. Contactgegevens van Annemiek zijn opgenomen in de onze contact colofon op deze pagina.

Sprekers wethouder Danny Huizer en Wineke Blom

Er waren tijdens de ALV 2 sprekers. Wineke Blom nam ons mee in het verleden en het heden van het Noaberschap. Het was een heel informatief verhaal. Vanuit de gemeente was wethouder Danny Huizer aanwezig om met ons in gesprek te gaan over wat de plannen/mogelijkheden zijn vanuit de gemeente Apeldoorn voor wat betreft duurzaamheid en ook wat de plannen zijn voor ons dorp. Het waren interessante presentaties waarvoor we beiden nogmaals hartelijk bedanken!

Inmiddels zijn de notulen vakkundig en snel door Wilma van Wijk uitgewerkt. Het bestuur dankt Wilma nogmaals hartelijk dat zij ons hierin wilde ondersteunen. Top! Zodra de notulen door ons allen zijn gereviewed, zullen we de concept notulen op de website plaatsen.

Voor diegene die dit jaar niet aanwezig konden zijn, wij hopen u volgend jaar wel te zien!