Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2023

Op dinsdag 25 April 2023 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering). 

Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen. 

De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel jaarverslag. 

Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd. 

Tijdens deze vergadering is als gastspreker Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn aanwezig.

Komt u ook?!