Wie nomineert u voor de Dorpsprijs 2022?

Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de prijs uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2022.

Twee jaar geleden is de prijs (verlaat) uitgereikt aan alle gezondheidsmedewerkers die in Ugchelen hebben meegewerkt aan de verzorging van coronapatiënten. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus.

Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2022 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de Dorpsprijs 2022 verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2022.

De prijs wordt (als de coronamaatregelen dat toelaten) uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl.

Warner Bruins (vz.).