Resultaten Enquête op het gebied van Groen & Water

21-09-2022

Zoals ik bij een vorige gelegenheid heb aangekondigd, wil ik graag aandacht besteden aan de onderwerpen Groen & Water. In totaal hebben 102 respondenten de vragen over deze thema’s ingevuld. 

In ons mooie dorp is het niet verwonderlijk dat meer dan 90% van de respondenten aangaf tevreden te zijn over de hoeveelheid (gemeentelijke) groen in hun directe omgeving en de manier waarop dit groen wordt onderhouden. 

Ook de bekendheid met onze parken De Goudvink en De IJsvogel en uw waardering voor deze parken scoorden opvallend hoog ( > 85%). 

Er was iets minder waardering voor de stand van zaken rondom onze beken en sprengen, maar dat zal alles te maken hebben met de droogte van de afgelopen jaren. 

Opvallend was dat veel mensen (> 30%) niet op de hoogte zijn van de activiteiten die vanuit de Dorpsraad op het gebied van Groen & Water worden georganiseerd, zoals de zwerfvuilacties, het bladruimen in De Goudvink en het schoonmaken van beken en sprengen. Hier hebben we dus nog wel iets te verbeteren. 

Tot slot een greep uit de bijna 100 suggesties/tips die over het onderwerp Groen & Water werden ingevuld. 

  • Naambordjes bij de verschillende sprengen 
  • Onze parken zijn geen honden uitlaat plaatsen (overlast van hondenpoep) 
  • Meer groen in het winkelgebied 
  • Betrek meer omwonenden bij het onderhoud van de sprengen 
  • Meer variatie in het gemeentelijk groen (bloeiende heesters en vaste planten) 

Resultaten Enquête op het gebied van Groen & Water 

Graag wil ik met u de resultaten delen van onze Enquête op het gebied van Duurzaamheid. Ook hier hebben in totaal 102 respondenten de vragen over dit thema ingevuld. 

Opvallend was dat bijna 70% van de respondenten aangaf al geïnvesteerd te hebben in duurzaamheid zoals isolatie, warmtepomp, laadpaal of zonnecollectoren en dat bijna 80% bereid was om nog meer bij te dragen aan de eigen of gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is bijzonder goed nieuws voor een dorp als Ugchelen! 

Er werd veelvuldig aangegeven dat houtkachels en open haarden in een duurzaam dorp niet meer passen. Er werd zelfs gevraagd om een verbod om deze te gebruiken. 

Iets meer dan de helft van alle respondenten gaf aan niet bekend te zijn met individuele of straat/buurt gebonden subsidies voor duurzaamheid of voldoende geïnformeerd te worden over duurzaamheidsontwikkelingen. Minder dan de helft was bekend met winkels of bedrijven met kennis over duurzaamheid. 

Er werden ook heel veel suggesties gedaan om Ugchelen te verduurzamen. Ik noem slechts een paar aardige voorbeelden: 

  • Zonnepanelen plaatsen boven de parkeerplaatsen bij AH en DEKA 
  • Meer duurzame (voedings)winkels 
  • Een verpakkingsvrije winkel 
  • Beter handhaven van de 30 km/uur snelheidsbeperking in het dorp 
  • VVEs meer helpen en stimuleren duurzamer te zijn 

Als u geïnteresseerd bent in de volledige resultaten van onze enquête Duurzaam, Groen & Water, laat dan even een bericht achter op info@dorpsraadugchelen.nl.