Dorpsprijs 2021 voor Jan Visser

Website-2022bron09-Dorpsprijs_2022-DR-Bron09-Dorpsprijs-DR-5354.jpg

Tijdens de goed bezochte Algemene  Leden Vergadering van de Dorpsraad op 10 mei in het dorpshuis Ugchelens Belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2021 uitgereikt aan Jan Visser.

Jan Visser heeft zich al vele jaren als vrijwilliger bovenmatig ingezet ten behoeve van Ugchelen. Hij coördineert en werkt actief mee aan het schoonmaken van de Ugchelse beken en sprengen, de oliebollenkraam van UB en de zwerfvuilacties. In 2021 was hij nauw betrokken bij de oprichting van Buurtbus Vereniging Ugchelen. In die hoedanigheid coördineert hij de wekelijkse inzet van de grote groep vrijwilligers en is ook zelf buurtbuschauffeur. Kortom Jan Visser is een betrokken Ugchelenaar die zich zeer actief en sociaal opstelt ten behoeve van het dorp en zijn bewoners. Een winnaar van de Dorpsprijs waardig

Foto: Fotografencollectief Ugchelen