Komt u ook naar onze ALV op dinsdag 10 mei?

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2022 

Op dinsdag 10 mei 2022 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering). 

Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen. 

De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel verslag. 

Een belangrijk onderdeel is ook de wijziging van het huishoudelijk reglement van onze vereniging.

Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd. 

Tijdens deze vergadering zijn er ook een 3-tal presentaties. Deze presentaties worden verzorgd door Herman Geurts, De Gemeente Apeldoorn & Hartveilig Ugchelen. Ook vind op deze avond de uitreiking van de Dorpsprijs plaats.