DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2021. Na een uitgestelde uitreiking van de Dorpsprijs 2020 hopen we dit jaar (als de coronamaatregelen het toelaten) de Dorpsprijs 2021 weer uit te kunnen reiken tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad & UB.

De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB, dat één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen. Zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen.

In uw omgeving, in uw kennissen- en vriendenkring is er vast en zeker wel iemand die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2021.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, nominaties voor 8 december 2021 sturen naar:

Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs: m.vanwijk1@chello.nl