Dokumenten ALV 2022

Dokumenten 770x400

Op 10 mei 2022 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden.

De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken.

Agenda ALV 10 mei 2022

Notulen ALV 28 september 2021

Jaarverslag incl. financieel jaarverslag Vereniging Dorpsraad Ugchelen 2021

Begroting Dorpsraad Ugchelen 2022

Concept Huishoudelijk Reglement