Dokumenten ALV 2021

Dokumenten 770x400

Op 28 september 2021 zal binnen de dan geldende Corona-maatregelen de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen plaatsvinden.

Voor uw informatie vind u onderstaand de betreffende documenten voor deze ALV.

Uitnodiging ledenvergadering plus agenda 2021

Notulen ALV DR apr 2019 def

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019 Dorpsraad

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

Voorstel Statutenwijziging_Dorpsraad_Ugchelen

Huishoudelijk reglement aug 2021