VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE BUURTBUS

Buurtbus Ugchelen

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat het openbaar vervoer niet meer optimaal is in Ugchelen. De buslijn, die door het dorp reed, is opgeheven. Alleen bus 11 naar het Gelre Ziekenhuis rijdt nog. Deze bus rijdt echter een andere route, waardoor passagiers niet meer midden in de stad kunnen uitstappen, maar in de buurt van het station. Een zeer onwenselijke situatie. De Dorpsraad heeft hierover overleg gehad met de gemeente en de provincie, maar alleen de optie voor een buurtbus ligt open.

Op zich kan dit een goed alternatief zijn als onderdeel van het openbaar vervoer. In veel gemeenten heeft men hiermee al ervaring opgedaan. Zodoende is er al veel vastgelegd in het handboek Buurtbus en hoeft het wiel niet weer te worden uitgevonden.

De busmaatschappij stelt de buurtbus ter beschikking.

Als dorp moeten we echter ook iets doen, namelijk een groep vrijwilligers bij elkaar krijgen om de buurtbus te besturen. Hierbij  moet toch gedacht worden aan ongeveer 25 mensen.

Naast uiteraard de eis van een  rijbewijs krijgt de chauffeur een keuring en moet een inwerkprogramma gevolgd worden. Er wordt vervolgens een buurtbusvereniging opgericht met een bestuur om alles  goed te regelen voor de vrijwilligers.

Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger regelmatig de buurtbus te besturen en onze dorpsgenoten veilig  te vervoeren, dan kunt u mailen met info@dorpsraadugchelen.nl of  met Wineke Blom bellen (06 41816541).

We kunnen u dan de bijbehorende brochure toesturen. Wellicht dat u enthousiast wordt en zich op wilt geven.

Wat zou het mooi zijn als we deze vervoersmogelijkheid kunnen regelen voor Ugchelen.

Tot slot: de Dorpsraad heeft er bij de provincie op aangedrongen de bushalte onder aan het talud tegenover het ziekenhuis weer open te stellen, zodat passagiers niet twee wegen over moeten steken en een trap op moeten lopen om naar de bushalte van lijn 11 te gaan.

 

Een hartelijke groet van

Wineke Blom ( voorzitter Dorpsraad Ugchelen)