KAN HET OF KAN HET NIET?

Deze afweging is in het bijna achter ons liggende jaar al vaak gemaakt en zal voorlopig ook voor nog komende activiteiten en evenementen gemaakt moeten worden.

In dat licht is ook nagedacht over de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in ons dorpshuis. Na afweging van de onzekerheden wat dan wel of niet kan, is besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst voor Ugchelen 2021 niet door te laten gaan. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond het COVID-19 virus is het de intentie om later in het jaar alsnog een bijeenkomst te organiseren.

Voor nu hopen we dat u allen doet waar Ugchelen sterk in is, namelijk samen de schouders eronder zetten, volhouden en zorgen dat ons dorp gezond blijft. Dat kunnen we zeker!

Wat ook zeker kan is u allen, ondanks de meer of mindere beperkingen, toch hele fijne feestdagen wensen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar.

 

Met de beste wensen,

Bestuur Vereniging Dorpsraad Ugchelen