Algemene Ledenvergadering Dorpsraad

AlgemeneLedenvergadering 770x400

Na de eerste schrik in maart  komt alles wel weer een beetje op gang. De versoepelingen zorgen echter nog niet voor geruststellende cijfers voor wat betreft de besmettingen. Het is en blijft voorlopig nog wel een vreemde tijd, waarin het nog steeds belangrijk is dat we ons aan de gestelde regels houden.

Het bestuur van de Dorpsraad  heeft al eerder aangegeven dat de Algemene ledenvergadering (ALV) in april niet door kon gaan. We hadden verwacht en gehoopt dat we dit jaar in de herfst alsnog zo’n avond konden organiseren.

Echter, gezien de omstandigheden en de onvoorspelbare virustoekomst hebben we besloten de ALV dit jaar te laten vervallen. We vinden het risico te groot. Het financiële overzicht en de verantwoording is uiteraard wel bij de gemeente ingeleverd ter goedkeuring. Heeft u belangstelling voor het jaarverslag en het financieelverslag, deze zijn op onze website in te zien.

Ondanks de beperkte mogelijkheden met elkaar te vergaderen heeft de Dorpsraad niet stilgezeten. Met name de plannen op het CODA-terrein (de oude bibliotheek) heeft onze aandacht. We waren aanvankelijk zeer verheugd dat een projectontwikkelaar bereid was het gebouw te slopen en daar appartementen te bouwen. In ons dorp is namelijk veel behoefte aan woongelegenheden voor ouderen en starters. De bouwtekeningen gaven echter aan dat het gebouw wel erg groot  werd en naar mening van de Dorpsraad niet passend is in het centrum van ons dorp. Met de ondernemers, de gemeente en de Dorpsraad is de afgelopen jaren een centrumvisie ontwikkeld, een visie waar meerdere partijen enthousiast over waren. Op meerdere vlakken voldoen de plannen echter niet aan de centrumvisie. We hopen van harte dat we er samen uitkomen en dat er over een tijd een appartementencomplex staat waar iedereen  tevreden over is. Ook onderwerpen als de verkeersveiligheid rond de nieuwe basisschool de Touwladder en de eventuele bebouwing op het Wegenerterrein houdt ons bezig.

We gaan er vanuit  dat we volgend jaar elkaar weer op de ALV kunnen ontmoeten en elkaar op de hoogte kunnen stellen van alles wat speelt in Ugchelen.

Een hartelijke groet en een goede gezondheid gewenst,

Wineke Blom

Voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen

(Klik hier om de dokumenten ALV 2020 in te zien)