Nieuwsbrief 1 Ugchelen twee locaties één plan.

Ugchelen-2-locaties-1-plan

Als vervolg van de informatiebijeenkomst op 27 februari 2020 over het bouwproject op de locaties De Witte en CODA, wil de Dorpsraad graag ook de nieuwsbrief van de projectorganisatie onder uw aandacht brengen.


Nieuwsbrief 1 Ugchelen twee locaties één plan.
20 mei 2020 Advise-R, Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem


Ugchelen-2-locaties-1-plan

Beste geïnteresseerde,

In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over een aantal zaken zoals: wie zijn wij; even voorstellen, terugblik informatiemarkt 27 februari 2020, samenwerking met de gemeente en de planning.

Wie zijn wij; even voorstellen
Wij zijn Advise-R een bureau gespecialiseerd in processen op het gebied van vastgoed- ontwikkelingen, gevestigd in Arnhem. Advise-R voert namens Keivast Vastgoedontwikkeling het overleg met de gemeente Apeldoorn voor de herontwikkeling van de bovenstaand genoemde locaties in Ugchelen. Deze nieuwe ontwikkelingen maken onderdeel uit van de Centrum Visie van het Ugchelse Dorpscentrum welke onlangs, april 2020, in de Gemeente Raad is vastgesteld.

Terugblik informatiemarkt 27 februari 2020
Afgelopen februari heeft er een informatiemarkt plaatsgevonden om u te informeren over de ontwikkelingen van beide locaties. Met een opkomst van ruim 250 bezoekers was het een erg geslaagde avond. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen wat voor ons betreft een mooi startsein is voor de verdere ontwikkeling van deze locaties.

Samenwerking met de gemeente Apeldoorn
De afgelopen maanden hebben we in overleg met de gemeente Apeldoorn hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor beide locaties.

De totstandkoming van de ontwerpen, het bestemmingsplan en de inrichting van het openbaar gebied gaat in samenspraak met de gemeente. Deze zal de plannen dan ook zeker toetsen aan de Centrum Visie.

Planning
Op dit moment zijn alle onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Onderdeel van het bestemmingsplan zijn ook de definitieve ontwerpen. De ontwerpen zijn tussentijds verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor de vergunning. Zoals afgestemd met de gemeente zal het bestemmingsplan rond de zomer ter inzage worden gelegd. Als alles voorspoedig verloopt zal in het derde kwartaal van dit jaar een start kunnen worden gemaakt met de verkoop van de appartementen én de patiowoningen. Bij voldoende verkochte woningen zou de bouw in het eerste kwartaal van 2021 kunnen starten.

Corona
We vinden de gezondheid van u, onze medewerkers en samenwerkingspartners belangrijk. Daarom houden we ons aan de richtlijnen van de overheid. Voor Advise-R betekent dit het volgende:

– We blijven doorgaan met de planning en voorbereiding;
– Afspraken doen wij zoveel mogelijk telefonisch.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gjalt Helfrich of Bernice van der Kuil bereikbaar via het e- mailadres ugchelen@advise-r.nl.

Mocht u liever telefonisch contact hebben, laat het ons dan even per e-mail weten, dan zullen wij contact met u opnemen.

Impressies van beide locaties.

LOCATIE DE WITTE

CODA LOCATIEMocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan
kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar
ugchelen@advise-r.nl

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.