UPDATE! Parkeren Apeldoorn-West

Parkeren Apeldoor-West

Op 20 februari was er de PMA over het parkeren in Apeldoorn-West, de informatie hierover vindt u in een eerder bericht op de website. Klik hier

Op 5 maart was de vervolg PMA over dit onderwerp. Naar aanleiding van deze PMA, waarin de voorkeur werd uitgesproken voor het permanent voortzetten van het parkeren op het AGOVV-terrein, is er in de Stentor een artikel verschenen. Klik hier om het krantenartikel te lezen.

In de PMA/Raadsvergadering van 12 maart a.s. zal nu het uiteindelijke besluit worden genomen. De agenda voor deze PMA kunt u hier inzien. Het onderwerp ‘Parkeren Apeldoorn-West’ staat als agendapunt 7 op de agenda.

 

Eerdere berichtgeving op deze website en daarbij ingesloten documenten kunt u via deze link inzien.