In memoriam Aaldert Kerssen

Aaldert-Kerssen-in-memoriam

Op 1 maart 2020 is Aaldert Kerssen overleden. Aaldert was een verenigingsmens. Hij was bestuurslid, onder andere bij de Dorpsraad en bij de vereniging Ugchelens Belang. Deze laatste benoemde hem tot erelid. Aaldert had een grote interesse voor alles wat er in Ugchelen gebeurde. Hij hield alle archieven bij, zodat de historie van het dorp bewaard bleef.

Hij kreeg samen met zijn vrouw Jopie de Dorpsprijs 2014 uitgereikt. De reden werd als volgt omschreven:  “Ze hebben gedurende een lange reeks van jaren met veel inzet en toewijding gewerkt aan een betere samenleving in Ugchelen

Zijn afnemende gezondheid zorgde ervoor dat hij met al zijn activiteiten moest stoppen. Zijn warme betrokkenheid bij Ugchelen is tot het einde gebleven. Aaldert is 88 jaar geworden.