Laat de dorps- en wijkraden voortbestaan binnen de gemeente Apeldoorn

teken-de-petitie

De gemeente Apeldoorn is voornemens om de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken. Daarmee verdwijnt het recht op voor-informatie en voor-inspraak voor alle gemeentelijke projecten die een impact hebben op de lokale leefomgeving en komen belangenorganisaties buitenspel te staan.

Dit alles binnen het thema ‘Burgerparticipatie’ Hierover zijn al vele besprekingen geweest tussen de gemeente en de Dorps-/Wijkraden. De Dorps-/Wijkraden hebben hierin altijd het standpunt gebezigd dat er ook in de toekomst en binnen het thema ‘Burgerparticipatie’ nog steeds een rol voor de Dorps- en Wijkraden zal blijven bestaan.

Om dit standpunt nog eens een duidelijke stem te geven vanuit de inwoners van de dorpen en wijken, heeft De Wijkraad Zuidoost het initiatief genomen voor een petitie.

Wij willen alle inwoners van Ugchelen (en heel Apeldoorn) vragen deze petitie te ondertekenen, om zo een duidelijk signaal af te geven aan de gemeente Apeldoorn.

De petitie kunt u invullen via onderstaande link.

STEUN DE DORPS- EN WIJKRADEN EN VUL HIER DE PETITIE IN!!

Het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen dankt u hartelijk voor uw steun!