Dorpsprijs 2019

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

Dorpsprijs 2019

Wie nomineert u voor de Papierschepper?

Ugchelnaren, het is weer zover, de commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2019. De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper, gemaakt door de bekende Ugchelse beeldhouwer Lex Quartel. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen.

In uw omgeving, in uw kennissen- en vriendenkring is er vast en zeker wel iemand die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2019 in Ugchelen.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad in januari. De commissieleden hopen dat u ze het moeilijk maakt met veel inzendingen.  De commissie  bestaat uit de bekende gezichten van Wilma van Wijk (secr.), Gert Woutersen en Lex Quartel, en kent dit jaar twee nieuwe leden: Tineke van de Hazel en Warner Bruins (vz.).

U kunt uw, met feiten onderbouwde, nominaties voor 6 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs, email: m.vanwijk1@chello.nl.

 

Tekst: Warner Bruins