Geen plek voor Ugchelse kinderen op basisscholen in Ugchelen

collage-scholen-770x400

Op 3 september is op verzoek van een verontruste ouder een bijeenkomst georganiseerd door de dorpsraad voor ouders waarvan de kinderen niet op een basis school in Ugchelen geplaatst kunnen worden en dus elders naar school moeten.  Al enige tijd is de dorpsraad actief om dit onderwerp bij de gemeente en de schoolbesturen op de agenda te zetten en te houden.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij een vijftiental ouders aanwezig was, is de problematiek uitvoerig besproken en zijn diverse aspecten de revue gepasseerd. Belangrijke punten waren o.a. dat de kinderen nu niet kunnen opgroeien met klasgenoten uit het eigen dorp. Het sociale aspect van de basisschool krijgt zo een heel andere dimensie. Ook het verkeersaspect met daaraan gekoppeld het milieuaspect kwam ter sprake. Men moet nu verplicht de kinderen gedurende langere tijd naar een andere school brengen, maar ook van buiten Ugchelen zijn er verkeersstromen naar de scholen in ons dorp.

Het is de dorpsraad helaas ook bekend dat jonge gezinnen uiteindelijk niet hebben gekozen om in Ugchelen te gaan wonen omdat de kinderen hier niet op school geplaatst konden worden. Een afgeleide hiervan is dat van sommige Ugchelenaren de al ver gevorderde verkoop van hun huis dus niet doorging.

Met deze en alle andere argumenten waarom een kind in het eigen dorp naar school zou moeten kunnen is de voorzitter van de dorpsraad op 5 september in wederom in gesprek gegaan met de verantwoordelijke wethouder en de verantwoordelijke gemeenteambtenaar. Uit dit gesprek zijn beslist geen concrete toezeggingen of oplossingen gekomen. De gemeente heeft blijkbaar de schoolbesturen aangeschreven om onderzoek te doen naar het plaatsingsbeleid en de bestaande wachtlijsten. Deze hebben tot eind dit jaar de tijd om met antwoorden te komen en voor die tijd worden er geen andere stappen ondernomen.

De dorpsraad houdt dit dossier hoog op de agenda en zal van de verdere voortgang berichten.

 

Lees hier het artikel gepubliceerd in de Stentor

 

Tekst: Henk Laurens