Wijziging locatie ondergrondse container

ondergrondse-afvalcontainer-770x400

Na bezwaren van de omwonenden en heroverweging door de gemeente is de geplande ondergrondse container aan de Kruisvoorde komen te vervallen. In plaats daarvan komt er een ondergrondse container aan de Klingelbeek. U kunt hier terecht voor uw restafval. Voor meer informatie over de containers en de verandering in de inzameling van afval, kijk op: https://www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/minder-afval

Tekst: Gemeente Apeldoorn