Vergaderstukken ALV 2019

Dokumenten 770x400

Op 23 april 2019 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2018 in hardcopy aanwezig zijn.