Uchelen bloeit!

Ugchelen-bloeit-770x400
In het najaar 2018 werd de dorpsraad benaderd door een inwoonster die vroeg of er iets gedaan kan worden met het openbare groen. Ze was geïnspireerd door een TED-talk van Pam Warhurst ( www.ted.com  – “ how we can eat our landscape” ) dat in het Engelse plaatsje Todmorden tot uitvoer was gebracht. Een manier van mensen met elkaar verbinden en in contact laten komen met als resultaat een dorp waar op elk stukje openbaar groen iets groeit en bloeit.
De Commissie Groen van de dorpsraad heeft  de voorstellen besproken met de indienster.  Het genoemde voorbeeld in Todmorden  wordt daar inmiddels door de hele bevolking ondersteund, maar hier in Ugchelen zijn we deze vorm van burgerinitiatieven helemaal niet gewend.
Besloten werd om een voorbeeld veldje te gaan uitproberen: op de hoek van de Bogaardslaan en de Hulkestein wordt een gedeelte van het grasveld omgeploegd zodat er planten kunnen gaan groeien. En bij die planten ligt het accent vooral op bloeien en niet op het eetbaar zijn.
Er is inmiddels een groepje van acht direct omwonenden die samen het project gaan uitvoeren. De Gemeente staat positief tegenover dit soort burgerinitiatieven. Ze ondersteunt dit project door het gras te verwijderen en de grond “plantrijp” op te leveren. Als u mensen aan het werk ziet, aarzel niet om een praatje te maken, want “ontmoeten” is een van de pijlers van het project.

Tekst: Wilma Pothoven