Wat is belangrijk voor de inwoners van Ugchelen?

In-gesprek-met-de-wijkwethouder 770x400

De afgelopen maanden is stadsdeelwethouder Jeroen Joon meerdere keren onverwachts het dorp ingegaan om met bewoners te praten. Centraal stond daarbij hoe de bewoners het ervaren om in Ugchelen te wonen. Wat is er prettig en wat zou beter kunnen?

Wat in de gesprekken opvalt is dat de mensen met heel veel plezier in Ugchelen wonen. Mensen geven aan het een fijne woonomgeving te vinden en plezierig contact met buren te hebben. Opvallend is dat er veel mensen zijn die echt al tientallen jaren in Ugchelen wonen en er nooit meer weg zouden willen.

Uiteraard heeft de wethouder ook aandachts- en verbeterpunten gehoord.

Wim Mulder (de regisseur openbare ruimte) en Harriët Atlhof (stadsdeelmanager ZW) van de gemeente Apeldoorn zullen de komende tijd in De Bron en in de wijkkrant Zuid vertellen welke informatie bij de bewoners is opgehaald en wat hiermee al dan niet gedaan kan worden.

Op vrijdag 12 april zal de wethouder wederom ZW in gaan. Tussen 10.30 en 12.00 uur zal hij bij de winkels aan de Molencatenlaan in Ugchelen graag met u in gesprek gaan.

In de volgende Bron gaan we in op de rijsnelheid van het verkeer door Ugchelen.

Wilt u als bewoner reageren : neem contact op met Harriët Atlhof via h.althof@apeldoorn.nl

Tekst: Harriët Althof