Een nieuw dorpshart…………………

centrumontwikkeling

dat is de wens van de Dorpsraad Ugchelen en Ugchelen Plaza.

Vaak is er nagedacht over het aantrekkelijker maken van ons winkelcentrum. Helaas bleef het bij dromen. De aanwezigheid van het LPG tankstation van de Witte stond verdere ontwikkeling in de weg. De bijbehorende wettelijke hindercirkel beperkt het aantal activiteiten en bewoners.

De gemeente en de Dorpsraad zijn al jaren in overleg met de eigenaar. Het bleek moeilijk om tot overeenstemming te komen en een sluiting, liefst van het hele tankstation,  goed te regelen.  Vanuit Henri de Witte gezien heel begrijpelijk dat hij dit goed geregeld wilde hebben. Het is tenslotte zijn bron van inkomsten. De Dorpsraad complimenteert Henri de Witte en de gemeente dat men er uiteindelijk toch uit is gekomen.

Dit betekent dat we verder kunnen met het ontwikkelen van ons centrum.  De gemeente, Ugchelen Plaza en de Dorpsraad zijn druk bezig met het ontwikkelen van een visie “Centrum Ontwikkeling”: wat zijn de wensen, wat past in ons dorp, is het te combineren met de behoefte aan appartementen voor ouderen en starters. De gemeente ziet ook in dat er iets moet gebeuren en daarom werken we nauw samen.

Er moet worden aangegeven, dat met deze visie vooral een ambitie wordt neergezet, maar waarvan de haalbaarheid en realisatie nog niet is vastgesteld. Het ligt in de bedoeling om met partijen in het gebied (vastgoedeigenaren, Ugchelen Plaza, Dorpsraad Ugchelen en haar bewoners) te komen tot een intentieovereenkomst om een haalbaar plan tot stand te brengen.

Ugchelen Plaza, de gemeente en de Dorpsraad gaan een avond organiseren waarop u als bewoner de gelegenheid krijgt onze visie te bekijken, maar vooral ook om uw wensen kenbaar te maken. De visie ligt nog geenszins vast en we staan open voor ideeën. Het dorp is tenslotte van ons allen.

Dorpsraad Ugchelen

Tekst: Wineke Blom

Bekijk hier het artikel uit de Stentor