Wat een drukte …,

nieuwjaarsbijeenkomst-Ugchelen-770x400

was de reactie van vele aanwezigen op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Vereniging Ugchelens Belang en de Dorpsraad. De zaal was bijna te klein voor alle aanwezigen. Heel fijn dat zo velen waren gekomen om elkaar een goed 2019 te wensen.

De drukte had ook alles te maken met de nieuwe uitbaters van ons dorpshuis. Na een aantal weken zeer hard werken om de binnenkant van het gebouw op te knappen konden Gonny Bakker en Toon Hartgers de aanwezigen verwelkomen.

Voorzitter Stanny Schapendonk verwelkomde iedereen en feliciteerde Toon en Gonny met hun nieuwe functie. Monique Nijhof bedankte namens UB een aantal vrijwilligers die het laatste half jaar hen had bijgestaan, zodat alles door kon gaan ondanks het ontbreken van pachters. Verder werd een belofte ingewilligd: in de hal van het dorpshuis werd een vitrine van de commissie Oud-Ugchelen onthuld. Een mooi aandenken aan de geschiedenis van ons dorp.

Wineke Blom stipte  namens de Dorpsraad een aantal zaken aan, waar men mee bezig is, bijvoorbeeld de centrumontwikkeling en het tekort aan basisschoolplekken in ons dorp. Verder een dankwoord voor de vele vrijwilligers die de Dorpsraad bijstaan om ons dorp en de natuur mooi te houden. Zo vanzelfsprekend is het niet dat men dit allemaal op vrijwillige basis doet. Als laatste een wens voor 2019: laten we nog iets meer naar elkaar omzien.

Een hoogtepunt op de receptie is al 16 jaar de uitreiking van de Dorpsprijs. Kees Kommer had met zijn commissieleden alle toegezonden nominaties weer serieus bekeken en waren unaniem tot de conclusie gekomen dat Gonny en Toon deze prijs zeer verdiend hebben. Een grote verrassing voor hen beiden! Iedereen was er wel van overtuigd dat zij deze prijs oprecht verdienen, omdat zij al heel veel jaren op vele terreinen zich inzetten voor ons dorp en onze dorpsbewoners. Hartelijk gefeliciteerd met deze eervolle prijs!

Vervolgens werd Kees Kommer bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de commissie Dorpsprijs. Hij heeft aangegeven dit jaar te willen stoppen. Warner Bruins neemt zijn plaats in.

Vele aanwezigen bleven lang nog gezellig napraten onder het genot van een drankje. Het bestuur van Vereniging Ugchelens Belang en het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen wenst alle dorpsbewoners een heel goed en gezond 2019.

 

Tekst: Wineke Blom
Foto: Henk Laurens