Wegwerkzaamheden N304 Otterloseweg/Europaweg

Wegafsluiting 2

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel gewerkt wordt aan de N304 Otterloseweg/Europaweg. Door omleidingen en afsluitingen geeft dit vooral in de spitsmomenten wel enige overlast. Op verzoek van de uitvoerder van het project, Van Gelder, zal vanuit de Dorpsraad de communicatie hierover worden ondersteund. In januari 2019 zal een bewoners informatieavond worden georganiseerd. De uitnodiging hiervoor volgt t.z.t. via De Bron en andere media.

Om op de hoogte te blijven van de voortgang van het projectvindt u informatie op de speciale website van de projectuitvoerder https://vangelder.com/projecten/n304-otterloseweg-europaweg/

Tekst: Henk Laurens