Verkeersmaatregelen

Wegafsluiting 2
Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang     

Van de gemeente kreeg de Dorpsraad de mededeling over de tijdelijke afsluiting van de spoorwegovergang aan de Laan van Spitsbergen.
In week 48 van 2018 zal ProRail werkzaamheden uitvoeren aan het spoor ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Laan van Spitsbergen. Hiervoor zal de spoorwegovergang van vrijdag 30 november 2018 om 23.00 uur tot maandag 3 december 2018 om 05.00 uur afgesloten worden. Volgens de CROW-richtlijn zoals benoemd in publicatie 96 (Werk in uitvoering) zullen ter inleiding op de afsluiting diverse verkeersmaatregelen genomen worden om het verkeer op een veilige wijze te attenderen op de afsluiting.
De verkeersmaatregel is vanaf 26 oktober 2018 vastgesteld door middel van een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt door de gemeente gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen vervolgens binnen zes weken na bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de maatregel een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Apeldoorn

 

Afsluiting kruizing Van Golsteinlaan

Van het projectteam N304 werd de Dorpsraad geïnformeerd over de werkzaamheden op de N304 – Otterloseweg / Europaweg. Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van Golsteinlaan. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.
Op donderdag 29 november wordt de toplaag van het asfalt aangebracht op de kruising van Golsteinlaan. De kruising wordt afgesloten van 06:00 ‘s ochtends tot en met 18:00 ‘s avonds. Het afsluiten van de kruising is wel onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden. Indien het op donderdag 29 november te koud of regenachtig is, wordt besloten deze werkzaamheden door te schuiven naar een nog nader te bepalen datum. Wij zullen u op de hoogte houden indien de werkzaamheden van d.d. 29 november worden uitgesteld.
Om de asfaltwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de kruising volledig worden afgesloten. Dit betekent dat het verkeer, komend vanuit Hoenderloo en Otterlo, een omleiding dient te volgen. Deze omleiding loopt over de provinciale wegen via Otterlo en Stroe over de A1 richting Apeldoorn.Het is niet mogelijk om dit verkeer via Ugchelen om te leiden. Dit heeft als reden dat er anders heel veel verkeer door Ugchelen heen rijdt wat voor onveilige verkeerssituaties kan zorgen. De rijstrook vanuit Apeldoorn richting Hoenderloo over de parallelbaan blijft tijdens de werkzaamheden aan de kruising wel open voor verkeer. Nabij het kruispunt Hoenderloseweg / Otterloseweg (N304) worden er verkeersregelaars deze dag ingezet om het verkeer te begeleiden tijdens de werkzaamheden aan de kruising.
Na afronden van deze werkzaamheden kan het verkeer, komend vanuit Hoenderloo, weer via de N304 richting Apeldoorn rijden.