Dat is ook Noaberschap ….

Struik Over Het Trottoir 770x400

Vanuit ons eigen Ugchelen kwam het verzoek om eens wat aandacht te schenken aan het vrijhouden van de trottoirs. Door overhangend groen is het voor onze minder mobiele dorpsgenoten met rollator of rolstoel moeilijk om vrij te bewegen. Ook jonge gezinnen met kinderwagen ondervinden hier hinder van . Het is voor deze groep niet altijd makkelijk om maar even de weg op te gaan om hun weg te vervolgen. Het vriendelijke verzoek dus vanuit ons zelf aan ons zelf is om hier een beetje op te letten en bij tijd en wijle de snoeischaar even op te pakken. Dit niet omdat er in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat “het verboden is beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat het op andere wijze hinder of gevaar oplevert”, maar gewoon omdat we er voor elkaar willen zijn. Je eigen beplanting snoeien en bijhouden is dus ook gewoon Noaberschap.

 

Tekst: Henk Laurens