Van paardenpoep tot centrumontwikkeling…..

Bespreking Met Wethouder 770x400

Op 26 september 2018 ging wethouder Jeroen Joon, begeleid door de stadsdeelmanager Harriët Althof en de stadsdeelregisseur openbare ruimte Wim Mulder, in gesprek met de Dorpsraad. Tijdens dit periodiek overleg tussen de wijkwethouder voor Ugchelen en het bestuur van de Dorpsraad passeerden weer een hele reeks onderwerpen de revue. In een open sfeer werd onder andere gesproken over de voortgang van de centrumontwikkeling, de opties voor beter onderhoud en waterloopverbetering in de Goudvink, de voortgang van het project SprengenParc op het terrein Texoclean, wat de mogelijkheden zijn voor speeltoestellen, de geruchten rondom de buslijn naar het ziekenhuis, maar ook de overlast van paardenpoep in de Veldekster en het voetpad bij Randerode werd besproken.

Niet voor alle punten zijn direct concrete oplossingen gekomen, maar de toezeggingen dat er een en ander onderzocht zal worden en men met mensen in gesprek zal gaan, zijn positieve stappen. Deze acties liggen zowel bij de gemeente als de dorpsraad. Wel concreet is de vervroeging van het opknappen van het wegdek GP. Duuringlaan en de toezegging dat er in de Goudvink enkele prullenbakken geplaatst kunnen worden. Voor deze prullenbakken moet de dorpsraad dan wel eerst een adoptant of adoptanten vinden om deze te legen. Een oproep wordt bij deze dan ook gedaan.

Zodra meer over de besproken onderwerpen is te melden, zal de vanuit de Dorpsraad hierover gecommuniceerd worden.

Tekst+ foto: Henk Laurens