Eindelijk……..er wordt gewerkt aan het viaduct G.P. Duuringlaan

Opknappen GP. Duuringlaan 770x400

Eind 2016 heeft de Dorpsraad de actie op zich genomen om zich in te zetten voor het opknappen van het viaduct van de G.P. Duuringlaan. Dit punt van Ugchelen is een van de entrees van Ugchelen en een belangrijke doorgang naar de begraafplaats Heidehof.  Veel mensen passeren dit viaduct en het aanzicht van deze plek was niet fraai: in de winter donkere, grauwe pilaren en ‘een zwart gat’ met op de pilaren niet bepaald mooie “graffiti”.

De Dorpsraad heeft toen Ugchelenaren verzocht om ideeën aan te leveren hoe dit viaduct te verfraaien. Tevens is de Dorpsraad gaan onderzoeken wat mogelijk was en wie de eigenaar was. Rijkswaterstaat bleek de eigenaar en betitelt dit soort bouwwerken als “kunstwerk”, waarbij wij als Dorpsraad dit nog even ter discussie hebben gesteld. Via gemeente Apeldoorn, Rijkswaterstaat en langdurige gesprekken en procedures is het uiteindelijk gekomen tot het besluit om het viaduct aan te pakken. Alle mooie ideeën die er eerder waren, van maken van een kunstwerk, betegelen of laten beschilderen door kunstenaar, hebben we aan de kant moeten schuiven: te duur of niet toegestaan. Wat resteerde was het belangrijkste n.l. het opknappen (schilderen) en beter verlichten van het viaduct, zodat het gevoel van sociale onveiligheid op deze plek zou worden verminderd . Ook is in het plan opgenomen dat het  wegdek verbeterd dient te worden, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Apeldoorn.

Wat eerst een zeer stroperig proces was, kwam na de zomer in een enorme stroomversnelling. Vanuit de gemeente zijn ploegen vrijgemaakt om het viaduct eerst te reinigen en nadien te schilderen, met als laatste een anti-graffiti behandeling. In week drie van september is hiermee gestart. Ook zal nadien de verlichting worden aangepast.

In een laatste vergadering met de gemeente Apeldoorn is aangegeven, dat gepland onderhoud aan de weg medio 2019 zal gaan plaatsvinden. Daarbij wordt het laatste punt van de actielijst Dorpsraad ten aanzien van dit onderwerp ook aangepakt. De vangrail zal worden verwijderd, het wegdek plaatselijk verhoogd én tot 30km zone aangepast. Daarbij zal  dus het laatste stukje Ugchelen ook  30  km zone worden. Komende vanuit het centrum zal aan de rechterhand een voetpad worden aangelegd  onder het viaduct door tot aan de bushalte. Buurtbewoners zullen te zijner tijd daarover worden ingelicht.

Wij zijn er trots op dat in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Rijkswaterstaat dit plan tot realisatie is gekomen. Wij danken hen voor de bereidheid en uiteindelijke voortvarendheid om dit viaduct weer een ‘kunstwerk’ te laten zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het een mooi ‘kunstwerk’ blijft.

Tekst: Leo Mooijman
Foto’s: Johan van Veen