Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG 770x400

PRIVACY-VERKLARING, VERWERKER, PERSOONSGEGEVENS, VERANTWOORDELIJKE, RECHT OP INZAGE, BEWAARTERMIJNEN, VERWERKERSOVEREENKOMST, RECHT OP VERWIJDEREN, REGISTER, AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS, etc.

Allemaal kreten die ons de laatste tijd om de oren vliegen, maar waar we niet aan zullen ontkomen. Vele bedrijven en organisaties zijn belast met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG genoemd. De AVG is een nieuwe Europese verordening die in de plaats is gekomen voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar moest ook iedereen uiteraard aan voldoen, maar de AVG gaat net iets verder en dus ook Europees in het veiligstellen van uw persoonsgegevens. Behalve bedrijven en instanties, moeten oa ook verenigingen voldoen aan de eisen van de AVG. De Vereniging Dorpsraad Ugchelen is daarop dus geen uitzondering aangezien ook de Dorpsraad persoonsgegevens opslaat en verwerkt. De AVG-regels zijn ook gewoon van toepassing op onze ledenlijst en overzicht adoptanten zwerfvuil, om er een paar te noemen. Formeel is de AVG op 25 mei 2018 van kracht geworden en is er al het nodige werk gedaan, maar gelukkig was er nog wat uitloop mogelijk en binnenkort zal ook onze nieuwe privacy-verklaring het licht zien en hebben wij afspraken gemaakt met onze verwerkers. Uiteraard worden de leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen hiervan op de hoogte gehouden.

 

Tekst: Henk Laurens