Afzetting pad tegenover Schoolbeek i.v.m. asbestverontreiniging

Asbestvervuiling 770x400

Eind december 2017 hebben wij u geïnformeerd over de afzetting van het toegangspad aan
de Ugchelsegrensweg tegenover de Schoolbeek. Dit pad loopt naar één van de sprengkoppen van de
Eendrachtspreng. Deze afzetting was noodzakelijk omdat hier een verontreiniging met kleine stukjes
asbesthoudend materiaal is vastgesteld. In de brief aan de omwonenden is toen aangegeven dat de verontreiniging zal
worden verwijderd. Op vrijdag 20 april a.s. start de aannemer met het verwijderen van takken en omgevallen bomen bij het pad. Op maandag
23 april a.s. starten we met het verwijderen van verontreinigde grond. Naar verwachting zijn deze
werkzaamheden op dinsdag 24 april a.s. afgerond. De betreffende brief met meer informatie kunt u lezen via onderstaande link.

Lees hier de informatiebrief van de gemeente

 

Tekst: Henk Laurens