Harry Vos krijgt Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn

Harry Vos Krijgt Erepenning 770x400

Harry Vos heeft dinsdag 17 april 2018 uit handen van locoburgemeester Johan Kruithof de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn ontvangen. Dat gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen.

Harry Vos is 11 jaar lid geweest van de Dorpsraad Ugchelen, waarvan 9 jaar als voorzitter. In die rol heeft hij Ugchelen vertegenwoordigd bij diverse overleggen. Binnen de Dorpsraad was hij onder meer voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Hij heeft alle bestemmingsplannen beoordeeld die betrekking hadden op Ugchelen. Harry hecht veel belang aan behoud van de Hamermolen en de Bouwhofmolen als belangrijk cultureel erfgoed van Ugchelen. Verder is onder zijn leiding de communicatie over de Dorpsraad verbeterd, onder meer door de komst van een nieuwe website en een maandelijkse nieuwsbrief.
Met zijn inzet heeft Harry Vos een belangrijke bijdrage geleverd aan de Ugchelense samenleving, en daarmee aan die van Apeldoorn.