DRUK BEZOCHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSRAAD UGCHELEN

De zaal zat vol!

Het bestuur van de Dorpsraad was aangenaam verrast dat veel dorpsbewoners, leden van politieke partijen en gemeenteambtenaren (in totaal ongeveer 100) de moeite hadden genomen de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.

Na het welkom werd het zeer professioneel uitziende jaarverslag doorgenomen aan de hand van de commissies. Er kwamen uit de zaal geen vragen. Voorzichtig trekken we hieruit de conclusie dat men tevreden is over de gang van zaken.

Het was een avond die voor een deel in het teken stond van afscheid nemen: Stefani Hilferink, André van de Heuvel, notuliste Mirjam de Vries en voorzitter  Harry Vos. Stefani heeft plaatsgenomen in de raad. André heeft ongeveer 10 jaar in de dorpsraad gezeten en vindt het tijd voor iets anders. Ook voorzitter Harry Vos heeft besloten dat het na 11 jaar mooi is geweest. Mooie woorden van dank werden gesproken door wethouder/loco-burgemeester Johan Kruithof.  Harry werd voor zijn werkzaamheden, inzet en betrokkenheid beloond met de Zilveren Erepenning van Apeldoorn. Een blijk van waardering die hem zeker toekomt. Gelukkig hebben we inmiddels ook een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen: Vicky Huysdens.

Na de pauze heeft Ton Essenstam van Stichting SprengenParc een interessante presentatie gehouden over levensloopbestendige woningen. Zijn plan is om op het terrein van Texoclean en Breustedt aan de Ugchelseweg een aantal (huur)bungalows te bouwen, die voldoen aan de modernste eisen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Aan alles is gedacht om het de oudere mens zo gemakkelijk en zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn contacten gelegd met de gemeente, grondeigenaren en professionals uit de gezondheidszorg. Er kwamen veel serieuze vragen uit de zaal, waaruit bleek dat men met veel belangstelling het verhaal had beluisterd. Dit initiatief komt  tegemoet aan de wens van de Dorpsraad om meer seniorenwoningen te bouwen in Ugchelen. De aanwezige stadsdeelmanager Harriët Althof bevestigde dat ook  een onlangs gehouden onderzoek vanuit de gemeente heeft aangetoond dat er behoefte is aan meer woningen voor ouderen.

We kijken terug op een goede en informatieve avond.

Namens de overgebleven bestuursleden bedank ik nogmaals de bestuursleden die afscheid namen voor hun zeer gewaardeerde bijdrage.

 

Wineke Blom

De (nieuwe) voorzitter van Dorpsraad Ugchelen

Collage ALV DR 2018