Vergaderstukken ALV 2018

Dokumenten 770x400

Op 17 april 2018 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2017 in hardcopy aanwezig zijn.

 

Uitnodiging Ledenvergadering plus agenda 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering 11-04-2017

Rooster van aftreden bestuurders april 2018

Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018

Jaarverslag 2017