Veel vragen over de Ugchelsebeek

Dunning Ugchelseweg Tekening 770x400

Bij de Dorpsraad komen veel vragen binnen over de werkzaamheden rond de Ugchelsebeek. Met name het kappen van een groot aantal bomen langs het stuk achter de Bogaardslaan wekt verbazing.

In de vorige editie van De Bron is al uitgebreid aandacht besteed aan de plannen om de Ugchelsebeek te herstellen. Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn de taak het openbaar groen te onderhouden.  Het bosgebied(je) langs de beek ter hoogte van de Bogaardslaan nr. 40 – 84 moet uitgedund worden. De bewoners van deze huizen zijn hierover per brief door de gemeente ingelicht. In die bewonersbrief staat o.a. dat het om ongeveer 25 bomen zal gaan, die gekapt zullen worden.

De gemeente realiseert zich dat na het kappen van deze bomen het er ineens open uit ziet. Maar door de nieuwe aanplant langs de beek door het Waterschap zal de strook weer fraai dichtgroeien, waarbij de privacy van de aanwonenden weer gewaarborgd is.

Tijdens de inloopavond in Ugchelens Belang werd door de vertegenwoordigers van het Waterschap Valei & Veluwe verteld dat het uitgangspunt voor het herstel van de beek is dat er, waar mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande beschoeiing verwijderd wordt. In plaats daarvan zullen langs de beekoever jonge essen gepland worden die een natuurlijker aanblik zullen gaan vormen. Denk maar aan een mangrove bosrand, maar dan in het klein.

We moeten ons realiseren dat in eerste instantie het er allemaal wat kaal uit zal zien, maar dat, naar verwachting vrij snel, het aanzicht van de Ugchelsebeek weer fraai zal zijn.

Klik op de link om de bewonersbrief te lezen en de bijbehorende tekening te bekijken Bewonersbrief Ugchelse beek Bomen  + Dunning Ugchelse beek Tekening
Tekst: Ron Brummelkamp