Wie helpt er mee om het Ugcheler Markepad te beheren?

Klompenpad Ugchelen 770X400

U heeft ongetwijfeld al in De Bron gelezen dat de Dorpsraad bezig is met het ontwikkelen van een Klompenpad rond Ugchelen. Samen met medewerkers van de Cantharel, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en een aantal enthousiaste vrijwilligers is het ons gelukt om op 2 april a.s. (Tweede Paasdag) het Klompenpad, dat de naam Ugcheler Markepad heeft gekregen, officieel te openen.

Vòòr die tijd moet er nog een hoop werk verzet worden, maar na 2 april kunnen we ook niet achterover gaan leunen. We hebben namelijk een beheergroep nodig die regelmatig het Ugcheler Markepad controleert. Deze controle moet éénmaal per maand plaatsvinden en houdt het volgende in:

  • nalopen route
  • verrichten kleine reparaties
  • kleine snoeiwerkzaamheden
  • checken bewegwijzering
  • schoonhouden bebording en panelen
  • staat van bruggetjes, hekjes e.d. checken
  • opruimen zwerfvuil

Wij willen hierbij een beroep op u doen om zich voor deze beheergroep aan te melden. Als zich minstens 12 mensen melden, dan hoef je maar één keer per jaar te controleren. Handiger en misschien gezelliger is het als je met z’n tweeën de ronde gaat doen.

Voordat u aan het werk gaat, wordt een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij uitleg wordt gegeven over de verschillende taken. Als u interesse heeft, maar nog twijfelt, dan kunt u bij die startbijeenkomst aanschuiven en op basis van deze avond besluiten of u wel of niet mee wil doen. Deze startbijeenkomst zal gepland worden in de week voor of in de week na de opening op 2 april a.s.

Als u belangstelling heeft om mee te draaien in de Beheergroep van het Ugcheler Markepad, stuurt u dan een mail naar Ron Brummelkamp van de Dorpsraad Ugchelen: dorpsraadlid4@dorpsraadugchelen.nl .

 

Tekst: Ron brummelkamp