Afzetting pad tegenover Schoolbeek i.v.m. asbestverontreiniging

Asbestvervuiling 770x400

In verband met een gevonden asbestverontreiniging dichtbij de sprengkop van de Eendrachtsspreng is het pad daar naartoe, dat aan de Ugchelsegrensweg direct tegenover Schoolbeek ligt, afgesloten.

Hoewel de gezondheidsrisico’s bij aanraking als nihil worden ingeschaald, wil de gemeente alle risico’s uitsluiten en zal daarom deze verontreiniging verwijderen. Met de noodzakelijke voorbereidingstijd, worden deze werkzaamheden naar verwachting in maart 2018 uitgevoerd. Tot die tijd is het bospad richting de sprengkop zekerheidshalve afgesloten.

De omwonenden zijn met een informatiebrief over deze situatie op de hoogte gebracht.

Lees hier de informatiebrief van de Gemeente.

 

Tekst: Henk Laurens