Sportcampus op het voormalige Wegenerterrein aan de Laan van Westenenk

Sportcampus 770x400

Op deze locatie wil FSG Academy een sportcampus tot stand brengen: een campus waar tieners  met sporttalenten kunnen wonen, leren en sporten. Daartoe krijgen de gebouwen een andere functie die ondersteunend is voor deze activiteiten.

Op 12 december laat de dorpsraad zich informeren door FSG Academy en de gemeente over de beoogde ontwikkeling op dit terrein. Want ook deze locatie valt in het werkgebied van de dorpsraad. De dorpsraad moet er straks een oordeel over geven op het moment dat een bestemmingsplanherziening aan de orde komt.

Vooralsnog juichen we de voorgestane ontwikkeling toe!!

 

Tekst: Harry Vos