AZC DEVENTERSTRAAT

Azc Opvang Vluchtlingen Header 770x400

Bestemmingsplan

De gemeente heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Dit is nodig om een azc te kunnen realiseren. Het college besloot in het najaar van 2015 dat het COA op het GGNet-terrein een azc mag inrichten. Gestart wordt met 400, uitbreiding tot maximaal 600 asielzoekers is mogelijk op basis van monitoring.

Meer weten over het bestemmingsplan?

Op 12 december organiseert de gemeente Apeldoorn tussen 17.00 en 21.00 uur in het Horeca Ontmoetingspunt Punt(HOP) op het GGNet-terrein een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners van het toekomstig azc aan de Deventerstraat 459. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het ontwerpbestemmingsplan te zien. Medewerkers van de gemeente, COA en GGNet zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Want waarom moet het bestemmingsplan eigenlijk worden herzien? En wat betekent deze herziening voor u? Ook krijgt u informatie over hoe u uw zienswijze kunt geven op het bestemmingsplan.

Meer informatie vind u op https://www.apeldoorn.nl/ter/nieuwsbrief-azc/nieuwsbrief-azc-Bestemmingsplan.html.

Lukt het niet om naar de inloopbijeenkomst te komen? Mail dan uw vraag naar opvang@apeldoorn.nl.

Geplaatst op verzoek van de gemeente