NOABERSCHAP = OMZIEN NAAR ELKAAR

Noaberschap Met Witte Rand 770x400

Zijn jullie nog druk met het Noaberschap? Worden jullie vaak benaderd om hulpvragen op te lossen? Jazeker!  Het Noaberschap loopt goed en begint echt te leven in Ugchelen.

Het project Noaberschap, gestart vanuit de Dorpsraad Ugchelen, loopt nu ruim twee jaar en we zijn tevreden over de gang van zaken. Steeds meer mensen weten ons te vinden met de meest uiteenlopende vragen: vervoer, boodschappen, wandelen, gezelschap, helpen bij een hobby, ………….

Het is gebleken dat hulp vragen moeilijk is en dat het echt een hele stap is om zomaar een vreemde te vragen om je te helpen. Maar wat is het fijn om te zien dat er al zoveel vrijwilligers en hulpvragers zijn die blij zijn met elkaar! Het is belangrijk dat zowel de hulpvrager als ook de vrijwilliger voelt dat het een waardevol contact is, hoe klein, groot, moeilijk of makkelijk de hulp ook is.

Veel dorpsbewoners hebben zich in 2 jaar aangemeld als vrijwilliger, zij willen graag iets doen voor de ander. Toch is een aantal nog niet actief ingezet, bijvoorbeeld de vrijwilligers die hebben aangeboden formulieren in te vullen of zij die willen helpen bij de computer. Daar blijkt weinig vraag naar. We kunnen ons voorstellen dat die vragen wel leven onder een aantal bewoners van Ugchelen. Dus… meld u aan.

In de praktijk blijkt dat vooral (alleenstaande) ouderen zich aanmelden met een hulpvraag. Het is ook goed voorstelbaar dat juist deze groep mensen hulp inroept. Hulp die niet of nauwelijks ingezet kan worden door kinderen of door organisaties als thuis- en buurtzorg. Wij willen echter benadrukken dat ook jongere mensen ons kunnen benaderen. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen: moeder is net bevallen en er moeten boodschappen gehaald worden of is niet in staat een ouder kind van school te halen. Wellicht kunnen wij een vrijwilliger bereid vinden hier bij de helpende hand te bieden.

Voor alle duidelijkheid: we willen niet op het terrein van de professionele zorg gaan zitten. Bij het Noaberschap gaat het om zaken die niet of moeilijk in te kopen zijn!

Ondanks het feit dat we een lange lijst met vrijwilligers hebben, zou het toch nog fijn zijn wanneer een aantal vrouwen/mannen zich aanmeldt om af en toe bij iemand op bezoek te gaan. Ook in ons dorp komt eenzaamheid meer voor dan we denken………..

Ook willen we u vragen om eens in uw buurt te kijken of er buurtbewoners zijn die wellicht hulp kunnen gebruiken van een vrijwilliger om het leven net iets aangenamer te maken. Wat is het fijn als je gezien wordt en dat je voelt dat je er bij hoort in Ugchelen.

Onze gegevens zijn te vinden bij de plaatselijke supermarkten, huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten.

Floortje van der Heijden                                               Wineke Blom
06 41808328                                                                   06 41816541
floortje@tresling.nl                                                       wineke.jager@gmail.com

 

  Wineke Blom