Rondom de molens op ’t Hattem.

Molenboekje 770x400

De geschiedenis van de papierindustrie en later de wasserijen met hun bijbehorende molens vormt ook een belangrijk stuk historie van Ugchelen.

De dorpsraad heeft nu het 5e deel in de serie van de molens in Ugchelen via boekvorm gepubliceerd: “Rondom de molens op ’t Hattem”; het verhaal over de molens De Bouwhof, Klein Hattem en Methusalemlaan aan de Ugchelsebeek.

Een geschiedenis die nu nog zichtbaar en toegankelijk is op de locatie gelegen tussen Bouwhofweg en Klein Hattem.

In woord en beeld worden opkomst en ondergang van de molens en hun eigenaren / gebruikers behandeld.

De huidige bewoners hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze publicatie.

Het boekje is te koop bij Primera in Ugchelen en kost € 7,50.

De opbrengst van de verkoop moet voor een groot deel de gemaakte onkosten dekken.

De dorpsraad beveelt u lezing van het boekje van harte aan. Je leert weer een stukje Ugchelen kennen en begrijpen.