Het Dorpsmeldpunt stopt …..

Dorpsmeldpunt GESLOTEN

Na heel veel jaren op dinsdagavond het dorpsmeldpunt bemand te hebben gaan we stoppen met het dorpsmeldpunt. Verleden jaar kwamen er nog 7 meldingen binnen op de dinsdagavonden en dit jaar hebben we nog geen enkele melding gehad. Aan de ene kant is dat jammer, want je hoopt met dit meldpunt signalen uit ons dorp te krijgen, aan de andere kant zijn de inwoners van ons mooie dorp Ugchelen blijkbaar zo tevreden dat zij niets hebben om aan de dorpsraad mee te geven als aandachtspunt. We gaan dus stoppen met het dorpsmeldpunt van de dorpsraad, wel blijft de wijkagent op de dinsdagavond in het dorpshuis Ugchelens Belang aanwezig.

Natuurlijk willen we als dorpsraad u graag betrekken bij onze activiteiten en wij willen graag  betrokken worden bij uw meningen, ideeën, activiteiten, signalen en klachten die betrekking hebben op de leefbaarheid van ons dorp. Graag zouden we met u in contact willen komen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer : 055-5428066 of een mail sturen naar de dorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl en natuurlijk gewoon per post naar: Postbus 1138, 7339 ZG Ugchelen. We horen graag van u om samen met u te werken aan een (nog) betere woon- en leefomgeving in Ugchelen. Wilt u gratis lid worden en ons steunen dan kunt u dit doen via de website: dorpsraadugchelen.nl en hier kunt u ook de contact gegevens terugvinden. We hopen u snel te mogen ontmoeten.