Buurtvertegenwoordigers worden Antennegroep

Antenne 770x400

Het begrip Buurtvertegenwoordiger is regelmatig in de Bron beschreven. Veel inwoners zijn inmiddels bekend met de inhoud, de personen en de taak: “de ogen en oren van Ugchelen” en dan het liefst in de buurt  waar je woont. Tijden veranderen en ook het inzetbaar zijn voor Ugchelen kan zelfs beter als we het op een vlottere, eenvoudigere manier aanpakken. Spontaan is daarom de groep vertrouwde buurtvertegenwoordigers opgeheven en is de ANTENNEGROEP opgericht. Het belangrijkste van het werk van de  ANTENNEGROEP is signaleren wat er in Ugchelen leeft, horen waar behoefte aan is, aanspreekbaar zijn en kunnen verwijzen of uitvoeren. En daarin worden ondersteund door de Dorpsraad.

Niet vastzitten aan een eigen of vaste  wijk, niet veel vergaderen, zelf bepalen wat je fijn vindt om aan te pakken, je eigen voorkeur en kwaliteit inzetten voor een prettige, schone en veilige  woon-en leefomgeving. De ANTENNEGROEP is een zelfstandige commissie van de Dorpsraad.

Je voelt de vraag al aankomen: wie doet mee?

De ANTENNEGROEP bestaat nu uit 6 leden en we willen dit aantal gaan uitbreiden met enthousiaste inwoners van Ugchelen, mensen die hun antenne steeds overeind hebben staan. Tja……… wat wordt er van  je verwacht……….. 4 keer per  jaar bij elkaar komen om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken en elkaars ervaringen te delen. Geen megaklus, geen tijdrovende acties, niet iets waar je jaren lang aan vast zit, geschikt voor werkende en niet werkende mensen, voor jong en oud.

Waarom de naam ANTENNEGROEP??: je kan op vol vermogen gaan, je kan signalen ontvangen en uitzenden, je kan je eigen vermogen afstemmen, je kunt je richten op anderen, je kan je antenne tijdelijk uitzetten, je bent multifunctioneel inzetbaar, samenwerking met andere “antennes” is mogelijk.

Denk je bij het lezen van deze tekst: jeetje, dit is echt leuk en iets voor mij, neem dan contact op met Floortje van der Heijden-Tresling, floortje@tresling.nl, 0641808328. Dan kunnen we afstemmen welke mogelijkheden er zijn en wat je fijn zou vinden om te doen.