Geef uw E-mailadres even aan ons door!!

E Mail 770x400

Als moderne organisatie, wil de Dorpsraad zo maximaal als mogelijk via E-mail met de leden communiceren. Door deze manier van werken wordt de snelheid van communicatie verhoogd en wordt de kostenpost voor het verzenden van post verlaagd. Eigenlijk voor iedereen een win-win situatie.

Nu heeft de Dorpsraad al van een groot deel van de leden het E-mailadres, maar helaas nog niet van iedereen. Dat willen we graag veranderen door u te vragen ons te helpen met het verzamelen van de ontbrekende E-mailadressen.

Bent u al ( langer) lid van de Dorpsraad, maar weet u niet zeker of wij ook uw E-mailadres hebben, stuur dan svp een E-mailbericht naar info@dorpsraadugchelen.nl met daarin vermeld uw naam, adres en uiteraard het E-mailadres waarop u berichten van de Dorpsraad wilt ontvangen.

Het betreffende E-mailadres zal ook worden toegevoegd aan de adressenlijst voor de Nieuwsbrief van de Dorpsraad.

Het bestuur van de Dorpsraad dank u alvast hartelijk voor uw medewerking aan het compleet maken van onze ledenbestand.